ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดทศักดิ์และเรือจำลองจักรีนฤเบศ

ประเภท :อนุสรณ์สถาน

ที่อยู่ :ต.ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดแหลมสน สร้างเป็นรูปเรือจำลองจักรีนฤเบศร เรือจำลองมีขนาด กว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร สร้างจากความศรัทธาของประชาชน โดยเฉพาะคนในชุมชนปากน้ำหลังสวนได้เสียสละทั้งทรัพย์และแรงงาน ใช้งบก่อสร้างประมาณ 12 ล้านบาท ภายในเรือเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ส่วนบนดาดฟ้าเรือมีรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มองเห็นทิวทัศน์ของชายทะเลปากน้ำหลังสวนได้