กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 9

 

กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตั้งแต่ ตุลาคม 2559

 

 

 

1. พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี     จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.

 

 

 

 

 

2. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ที่วัดชุมพรรังสรรค์  พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.

 

 

 

 

 

3. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น.

 

 

 

4. พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร   มหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร  ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 09.09 น.

 

 

 

 

5. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน)  อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วัดราชบุรณะ(พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน เมื่อวันที่        19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

 

 

6. พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริเวณหน้าแท่นจารึกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.

 

 

 

7. พิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยชาวไทยมุสลิม จัดขึ้นที่มัสยิดอัล-คอยร๊อต เลขที่ 2 หมู่ 13  ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.

 

 

 

 

 

8. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ      หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  ตำบลบางลึก  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2559 เวลา 08.00 น.

 

 

 

9. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งกำหนดจัดพิธีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

10. พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (ครบ 15 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่       27 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

 

 

 

 

 

11. พิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ จำนวน 97 ราย ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.

 

 

 

12. กิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ "ธ สถิต ในดวงใจชาวชุมพร   ตราบนิรันดร์"      ณ หน้าศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.

 

 

 

 

13. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชบุรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. 

 

 

 

14. กิจกรรม "ด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น" กิจกรรมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมี       นักดนตรีซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกจาก 23 โรงเรียนของจังหวัดชุมพร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 17.30-20.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร

 

 

 

15. จัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานประเพณีลอยกระทงและพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 วัดคูขุด ณ วัดคูขุด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

 

 

16. โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดประเดิม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดประเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชฯ

 

 

17. กิจรรมหนองใหญ่มิวสิคแคมป์เพื่อพ่อ "พักพิง อิงใจ ในบ้านพ่อ" ชาวชุมพรร่วมกันจัดเพื่อให้พสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในกิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ       พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงช่วยให้ชาวชุมพรพ้นภัยจากน้ำท่วมครั้งใหญ่มากว่า 20 ปี              ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

 /’

 

 

 

18. โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดพิธีสตมวาร (ครบ 100 วัน) จำนวน 190 ราย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น.      ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 

 

 

19. พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     เมื่อครบกำหนดพิธีสตมวาร (ครบ 100 วัน) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.บริเวณถนนปรมินทรมรรคา หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 

 

 

20. พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 

 

21. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นิเทศติดตามการดำเนินการการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 โรงเรียน

 

สำนักงานจังหวัดชุมพร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด