เทศกาล งานประเพณี

งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

การแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หรือหลังสวนมินิมาราธอนนั้นจะจัดการแข่งขันประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงจนสามารถเดินข้ามเกาะได้ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร โดยเริ่มปล่อยตัวจากปากน้ำหลังสวน (เรื่อจักรีนฤเบศร์จำลอง) ไปตามเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลถึงท่าเรือข้ามไปเกาะพิทักษ์ วิ่งลุยน้ำข้ามทะเลระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เข้าเส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น “หนึ่งเดียวในสยาม” ของการแข่งขันมินิมาราธอน

งานโลกทะเลชุมพร

จัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชุมพร ตลอดจนกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยในงานมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว มหรสพต่างๆ และการแข่งขันวิ่งมาราธอน

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ

มีการจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ มีกิจกรรมล่องแพเชิงอนุรักษ์ เปิดเมืองกินฟรี จัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผืนป่าในเขตอำเภอพะโต๊ะเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลคดเคี้ยวมาตามขุนเขา สองฝั่งลำน้ำเป็นป่าดงดิบและสวนผลไม้ บางช่วงเป็นแก่งน้ำขนาดใหญ่จึงมีการจัดกิจกรรมผจญภัยในคลองพะโต๊ะตลอดทั้ง ปี โดยเริ่มตั้งแต่คลองต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ สามารถพบเห็นสัตว์ป่าที่น่าสนใจ ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง นกเงือก หากินอย่างอิสระในป่าธรรมชาติริมคลอง ผ่านมาอีกช่วงหนึ่งจะเป็นสวนทุเรียน สวนกาแฟ และสวนมังคุด หากชอบเดินป่ายังมีการจัดเดินป่า ขึ้นไปชมป่าต้นน้ำและพักค้างแรมแบบแค้มปิ้ง หรือขี่ช้างเที่ยวป่า ชมสวน

ประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ

นับแต่โบราณกาลชาวอำเภอท่าแซะและอำเภอใกล้เคียงเชื่อกันว่าวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งเป็นวันจบปีจบเดือน หรือที่เรียกว่า “วันตรุษจบปีจบเดือน” และเป็นการรวมญาติชาวบ้านท้องถิ่นที่ไปทำงานและอาศัยอยู่ที่อื่นได้กลับมาเยี่ยมบ้าน มาปิดทองพระคู่บ้านคู่เมือง เชื่อว่าหากได้ทำบุญปิดทองพระหลักเมืองถือว่าได้กุศลอย่างใหญ่หลวงและได้แก้บนปีด้วยการปิดทองจุดลูกประทัด เพื่อขอบคุณพระหลักเมืองที่ได้คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข

การทำบุญขึ้นถ้ำ รับร่อ ในคืนแรม 13 ค่ำ เดือน 5 บริเวณวัดถ้ำรับร่อมีมหรสพแสดงหลายอย่างตอนเช้าของวันแรม 14 ค่ำ เป็นประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อ เพื่อนมัสการและปิดทองพระหลักเมือง ในวันเดียวกันเวลากลางวัน บริเวณหน้าถ้ำจะมีการละเล่นต่าง ๆ เช่น มโนราห์ มวย ลิเก รำวง ฯลฯ เมื่อหมดงานประเพณีแล้วชาวบ้านก็เริ่มที่หว่านกล้าลงมือทำไร่ทำนาของปีต่อไป นับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชีวิตใหม่ในปีถัดไป ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเมืองชุมพรจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ประเพณีนี้ยังคงดำรงอยู่