คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.จ.ชพ)

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร (กรอ.จ.ชพ) ครั้งที่ 2/2561

    Smile ระเบียบวาระ  

    Smile ภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2561  

    Smile โครงการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำชุมพรกับแม่น้ำคลองวัน