การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

  • การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
  • แบบฟอร์ม รายงานลักษณะสำคัญองค์การ  (กรุณาคลิ๊กดาวน์โหลดที่คำว่า "รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร" เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มไฟล์เอกสาร MS word เพื่อบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยทำการพิมพ์ออก)