อำเภอหลังสวน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก ได้แก่ เเกษตร : สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ประมง ค้าขาย

อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างทั่วไป

มีธนาคารทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่

 • ธนาคารทหารไทย โทร.0-7754-1233
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-7754-1371
 • ธนาคารออมสิน โทร.0-7754-1151
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร.0-7754-1277,0-7754-1266
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0-7754-1129
 • ธนาคารนครหลวงไทย 0-7754-1109
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-7754-1091
 • ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด 0-7755-1085/0-7755-1356-58

จำนวนห้างสรรพสินค้า มี 2 แห่ง ได้แก่ ห้างเทสโก้โลตัส และ ห้างอวยชัย

ด้านสังคม

โรงเรียนมัธยม ได้แก่

 • โรงเรียนสวนศรีวิทยา   โทร.0-7754-1050
 • โรงเรียนเมืองหลังสวน   โทร.0-7758-2153
 • โรงเรีนชุมพรบริหารธุรกิจ  โทร.0-77541-752,0-7754-1753
 • โรงเรียนชลธารวิทยา   โทร. 0-7759-6058
 • โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  โทร.0-7755-1114

วิทยาลัยการอาชีพ โทร.0-7754-4333

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ

อำเภอหลังสวนมีทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่

ป่าไม้ เป็นไม้ยางพารา ไม้เคี่ยม ไม้หลุมพอ และไม้กระยาเลย

ประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 55,608 คน

จำนวนประชากรชาย รวม 27,663 คน

จำนวนประชากรหญิง รวม 27,945 คน่

การคมนาคม

พื้นที่อำเภอหลังสวน มี 3 เส้นทางคมนาคม คือ

 • รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
 • สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 077-541-210
 • สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 077-541-286