สำนักงานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู็ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
25 June 2015, 02:13 am

       สำนักงานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู็ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

รายละเอียด