สำนักงานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู็ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
25 มิ.ย. 2558, 02:13 น.

       สำนักงานจังหวัดชุมพร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู็ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

รายละเอียด