องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร