องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
27 May 2015, 04:00 am