องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
27 พ.ค. 2558, 04:00 น.