ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประะเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป