ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประะเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 Mar 2015, 02:24 am