ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประะเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 มี.ค. 2558, 02:24 น.