เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
27 Jan 2015, 02:49 am

 เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง สู่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตตราฯเดือนละ ๘,๓๐๐ บาท ระยะเวลาจ้าง ๘ เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม