ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ประกาศรับสมัครบุคคลเป้นพนักงานราชการทั่วไป
02 Dec 2014, 04:18 am

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ประกาศรับสมัครบุคคลเป้นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ โดยกำหนดรับสมัคร วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ๔๐๘  หมู่ ๘ ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๒๐ โทร ๐ ๗๗๕๒ ๒๐๐๖ - ๗