จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานอุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
13 May 2013, 04:35 pm

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานอุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม