จังหวัดชุมพร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการรายงานตัว ในตำแหน่งพนักงานสถาปนิก
13 May 2013, 04:33 pm

จังหวัดชุมพร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการรายงานตัว ในตำแหน่งพนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร