ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป้นพนักงานราชการ
13 May 2013, 04:26 pm

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป้นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง  จำนวน ๑ อัตรา