เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม
13 May 2013, 04:24 pm

เรือนจำจังหวัดชุมพร ประกาศรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖