ท่าอากาศยานชุมพร ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

            ท่าอากาศยานชุมพร ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดท่าอากาศยานชุมพร

            โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7759 1267 - 9 โทรสาร 0-7759 1272  หรือ http://www.aviation.go.th