จังหวัดชุมพรจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
27 May 2014, 02:47 pm
วันนี้ 21 พ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีจังหวัดชุมพร โดยการส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร มีความเชื่อมั่นและรอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น รวมทั้งมีความเป็นมิตรต้อนรับดูแลผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข และรู้สึกปลอดภัย โดยมีเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษา, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน
นายวรวัส แก้วศรีงาม เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภาระกิจหลักในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประเทศ โดยจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์กระจายตามแนวชายฝั่งตลอดความยาวถึง 222 กิโลเมตร และยังมีเกาะแก่งในทะเลอีกเป็นจำนวนมากล้อมด้วยป่าและภูเขา เรียกได้ว่าจังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ภูผาถึงมหานที ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดชุมพร
แต่สิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีก คือ ประชาชน ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่กิจกรรมในพื้นที่ และการแสดงออกถึงวัฒนาธรรมอันดีงามของคนไทย ให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น สิ่งเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาชุมพรอีกครั้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมให้เยาวชนสร้างความเข้าใจในการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การต้อนรับนักท่องเที่ยวและการนำเที่ยว เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ สามารถนำรายได้มาสู่ชุมชน จังหวัด และประเทศชาติต่อไปในอนาคต