ผบก.จทบ.ชุมพร พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เรียกส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังคำชี้แจงเรื่องกฎอัยการศึก
27 May 2014, 02:33 pm
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 57 พลตรีมนัส คงแป้น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราการจังหวัดชุมพร และนายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เรียกประชุม นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และสื่อมวลชลในจังหวัดทุกแขนง  เข้ารับฟังชี้แจงการประกาศการใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร
 
           โดย พล.ต.มนัส คงแป้น ผบก.จทบ.ชุมพร ได้กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ  (กอ.รส.) ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งมีผลตั้งแต่เวลา 03.00 น. วันที่ ๒๐ พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบสร้างสภาวะแวดล้อมในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมกับให้หน่วยงานของภาครัฐทำงานไปตามปกติ ทหารจะปฏิบัติต่อผู้ที่ขัดขืนและผู้ที่ทำผิดกฎหมายเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือสื่อมวลในการนำเสนอข่าวขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของ กอ.รส. ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด 
 
          ซึ่งทาง ผอ.กอ.รส. ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลความสงบภายในจังหวัด  และร่วมกันตรวจสอบไม่ไห้มีการปลุกระดม หรือ พาดพิง จาบจ้วงสถาบัน เป็นอันขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค และการตรวจสอบคลื่นวิทยุ ที่ไม่ได้ขออนุญาต รวมไปถึงการติดป้ายสนับสนุนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ให้นำออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย นำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมทุกภาคส่วนโดยเร็ว สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
 
           ด้านนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศกฎอัยการศึกคุมพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว โดยเรียกประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถึงประกาศกฎอัยการศึก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประเทศกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้ง และขอให้ข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมมือในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งและประชาชน ยังคงดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ แต่อย่าได้มีการกระทำสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อคามสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนตัวนั้น  เห็นด้วยการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสที่ข้าราชการจะได้ปฏิรูปประเทศด้วย ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายที่มาประชุมวันนี้ กลับไปสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ได้รับทราบถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและนำความสงบสุขกลับมาสู่ประชาชนทุกฝ่ายโดยเร็ว