จังหวัดชุมพรจัดการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมพร
27 May 2014, 02:02 pm
จังหวัดชุมพรจัดการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยทางทะเลชุมพร
 
สมาคมชาวประมงเรืออวนซั้งและเรือร่วมปากน้ำชุมพร จัดการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยทางทะเล เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติภัยจากการเดินทางสัญจรทางน้ำได้อย่างถูกต้อง
 
วันนี้ 27 พฤษภาคา 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร สมาคมชาวประมงเรืออวนซั้งและเรือร่วมปากน้ำชุมพร จัดการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยทางทะเล เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติภัยจากการเดินทางสัญจรทางน้ำได้อ ย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมกว่า 30 คน
ด้าน นายสมพงษ์ พ่วงสอาด กรรมการสมาคมชาวเรืออวนซั้งและเรือร่วมปากน้ำชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกผู้ประกอบการเรือพานิชย์และเรือชายฝั่ง จำนวน 300 คน โดยได้รับการสนับสนุนเรือยางจากจังหวัดชุมพร จำนวน 4 ลำ เพื่อไปใช้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือชาวประมงที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และประชาชนที่ประสบอุบัติภัยจากการเดินทางสัญจรทางน้ำในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้กำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 - 31 พ.ค.2557 โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในด้าน หลักการดำน้ำ และการปฐมพยาบาล ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งปฏิบัติการทางทะเลในรูปแบบมาตรฐานสากล อีกด้วย
ขณะที่ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยทางทะเล นับเป็นกิจกรรมสำคัญเนื่องจากปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ประภัยต้องเสียทรัพย์สิน และส่งผลกระทบด้านจิตใจด้วย ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงาน องค์กร ในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ก็จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยต่อไป