เทศบาลเมืองชุมพรจัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันอาภากร"
19 May 2014, 04:10 pm

วันนี้ 19 พ.ค. 2557 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร จัดพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลา ถวายสักการะแด่พระรูปกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "วันอาภากร" เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้พัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ มาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยมี นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาล และชาวชุมชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

          พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์” เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๔๒ เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 1 ในเจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ และมีจุดประสงค์อันแรงกล้าที่จะฝึกให้ทหารเรือไทย เดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศ และสามารถทำการรบทางเรือได้ เนื่องจากในอดีตประเทศไทยว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือมาตลอด ภายหลังสำเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการทหารเรือ พระองค์ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือและริเริ่มการใช้ระบบการปกครองบังคับบัญชาตามระเบียบการปกครองในเรือรบ คือการแบ่งให้นักเรียนชั้นสูง บังคับบัญชารองลงมา นอกจากนี้ยังเพิ่มวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษาสามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้คือ วิชาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ อุทกศาสตร์ การเดินเรือเรขาคณิต พีชคณิต โดยในปี 2462 พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือหลวงพระร่วงจากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร นับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทย เดินเรือได้ไกลข้ามทวีป

          นอกจากพระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์แล้ว ด้านการแพทย์ยังทรงศึกษาค้นคว้า และเสด็จไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนจีน จนกระทั่งชาวจีนย่านสำเพ็งมีความทราบซึ้ง ในพระกรุณาธิคุณและเรียกพระองค์ท่านว่า "เตี่ย" ซึ่งหมายถึง พ่อ ทำให้ในเวลาต่อมาทหารเรือได้เรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" สำหรับในหมู่คนไข้ชาวไทยที่พระองค์รักษานั้นมักจะเรียกขานนามพระองค์ว่า “หมอพร” โดย พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2466 เวลา 11.40 น. ซึ่ง กองทัพเรือไทย ได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันอาภากร" พร้อมกับขนานพระนามพระองค์ท่านเป็น "พระบิดาของกองทัพเรือไทย" ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา