วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 10
19 May 2014, 03:14 pm
จังหวัดชุมพร เตรียมจัดการแข่งขัน วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน  ครั้งที่ 10
 
จังหวัด ชุมพรกำหนดจัดงาน “วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน  ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557” ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน – เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่ง “หนึ่งเดียวในสยาม”  ด้วยการ “วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลที่สวยงาม และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร
 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อำเภอหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด เทศบาลปากน้ำหลังสวน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน  ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557” ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน – เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้น
 
         งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน เป็นการจัดการแข่งขันวิ่ง “หนึ่งเดียวในสยาม” ที่แตกต่างจากการแข่งขันมินิมาราธอนทั่วไป ด้วยการ “วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน ใช้เส้นทางถนนเลียบชายทะเลที่สวยงาม และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ซึ่ง อยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องวิ่งลุยน้ำทะเล ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร และมีการแข่งขัน “วิ่งฟันรัน” ระยะทางเพียง 3.5 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้าเส้นชัยที่เกาะพิทักษ์เช่นกัน
 
         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานชุมพร  โทร 0-7750 1831 / 0-7750 2775-6, ที่ทำการปกครอง อ. หลังสวน  โทร 0-77545 075, เทศบาลปากน้ำหลังสวน  โทร 0-7755 1459 / 0-7756 1061, ผู้ใหญ่อำพล  ธานีครุฑ  โทร 08-1093 1443 /08-9018 0644,