พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
15 May 2014, 01:22 pm
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชุมพร นุ่งขาวห่มขาวร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการเวียนเทียน และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว
 
        เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสา ขบูชา  โดยมีพระครูศรีธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายปฐม สาธิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
          ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาในครั้งนี้ ทางวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และทุกปีจะมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจ พาครอบครัวออกมาร่วมเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมาก โดยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างพร้อมใจกันใส่ชุดขาว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น อาทิการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ฟังเทศน์ฟังธรรม ทอดผ้าป่าเพื่อการศาสนา กิจกรรมเวียนเทียน ซึ่งเป็นการร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา 
 
       โดยพระครูศรีธรรมนิเทศ ประธานสงฆ์ ได้นำคณะสงฆ์ รองผู้ว่าฯ และพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อระลึกถึง คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา ร่วมถึงหลักคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีการเวียนเทียนให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว อีกด้วย