ชุมพร-ระนองได้เฮ บอร์ด กกท.ลงมติให้จัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2560
06 May 2014, 10:06 am
นายสุกิจ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเจ้าภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างจังหวัดชุมพร-ระนอง จัดการแข่งขันกีฬากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ปี 2559, ครั้งที่ 33 ปี 2560 และครั้งที่ 34 ปี 2561 โดยขอเป็นเจ้าภาพปีใดปีหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 57 ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ 2 พ.ค. 57 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) โดยมีนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. กรุงเทพมหานคร ซึ่งมติที่ประชุมออกมาถือว่าเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ซึ่งจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี พ.ศ. 2560 ส่วนครั้งที่ 32 ปี พ.ศ. 2559 เป็นของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดน่านจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ. 2561
ขณะที่ผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 - 47 ประกอบด้วย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559) ได้แก่ จังหวัดสงขลา, กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ