ขอเชิญร่วมสมทบทุนเข้าโครงการสองล้อ รวมล้านดวงใจ คนไทยรักด้ามขวาน
28 Apr 2014, 02:52 pm
ขอเชิญร่วมสมทบทุนเข้าโครงการสองล้อ รวมล้านดวงใจ คนไทยรักด้ามขวาน
 
นาง ชุติมา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ได้รับการประสานจาก นายภิญโญ แก้วภิญโญ หัวหน้าโครงการสองล้อ รวมล้านดวงใจ คนไทยรักด้ามขวาน ว่า เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รวมทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีเหตุการณ์ลอบทำร้าย วางเพลิง วางระเบิด ก่อการร้ายและจลาจล เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์เหล่านี้ และในขณะเดียวกันเครื่องมือที่จะใช้ป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ทหารและระวังภัยจากการก่อการร้ายไม่พอต่อความต้องการ ทางสามาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์ประเทศ ไทย ชมรมลูกซองรณยุทธ์ (ประเทศไทย) ชมรมไรเฟิลรณยุทธ์ (ประเทศไทย) และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จึงมีแนวคิดร่วมกันจัดโครงการ "สองล้อ รวมล้านดวงใจ คนไทยรักด้ามขวาน" ขึ้น เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนเพื่อเยียวยาดูแลครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยเกิดความสามัคคี รักชาติ หวงแหนแผ่นดินด้ามขวาน และต่อต้านความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ทั้งนี้โครงการ "สองล้อ รวมล้านดวงใจ คนไทยรักด้ามขวาน" เริ่มระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 11 พ.ค. 2557 จาก กรุงเทพมหานคร - เพชรบุรี - หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - ระนอง - สุราษฎ์ธานธานี - กระบี่ - พังงา - ภูเก็ต - ตรัง - สตูล ก่อนไปสิ้นสุดที่ สงขลา โดยจะปั่นมาถึงจังหวัดชุมพร วันที่ 30 เม.ย. 57 ซึ่งจะมาพักที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร ก่อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองในวันที่ 1 พ.ค. 57  จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดชุมพรร่วมบริจาคสนับสนุนเงินเข้ากองทุน โครงการ "สองล้อ รวมล้านดวงใจ คนไทยรักด้ามขวาน" เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่และเยียวยาผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป
จังหวัดสุราษฎร์ธานี