สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ม.รามฯ จัดประชุมสัญจรพร้อมมอบจักรยานให้นักเรียนชุมพร
28 Apr 2014, 02:36 pm
วันนี้ 26 เม.ย. 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะเดินทางมาจัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 โดย นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง
ซึ่งการประชุมสัญจรในครั้งนี้ เป็นพบปะพูดคุย เผยแพร่พัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงสานความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า นักศึกษา และคณาจารย์ โดยที่ผ่านมา สมาคมได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การจัดนิทรรศการวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมและการกุศลต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในโอกาสนี้ สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และอยู่ห่างไกลทุรกันดาร รวมจำนวน 130 คัน เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนได้เห็นคุณค่าของการลดการใช้พลังงานน้ำมัน และเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย โดยมีคณะผู้บริการศึกษา ครู และน้องๆ นักเรียน จาก 22 โรงเรียนในเขตจังหวัดเดินทาง มารับมอบจักรยาน ซึ่งเป็นโครงการ "พี่ให้น้องยืมไปโรงเรียน" ของสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาคนพิการที่กำลังเก็บตัวไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 30,000 บาท อีกด้วย