อบต.แหลมทราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23 Apr 2014, 01:51 pm

       อบต.แหลมทราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน - ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗