มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2557 รวม 4 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ