มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
22 เม.ย. 2557, 10:10 น.

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2557 รวม 4 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ