มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
22 Apr 2014, 10:10 am

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2557 รวม 4 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ