อบจ.ชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษสังกัด อบจ.ชพ.
21 Apr 2014, 01:17 pm

        อบจ.ชุมพร  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษสังกัด อบจ.ชพ. จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง  ๒๓ อัตรา