จังหวัดชุมพรร่วมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
21 Apr 2014, 11:47 am
จังหวัดชุมพรร่วมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2557
  
จังหวัดชุมพร ร่วมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการประชุม คอนเฟอเรนซ์ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ในระหว่าง 7 วัน โดยเกิดอุบัติเหตุรวม 30 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 30 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 คน 
 
         วันนี้ (18 เม.ย. 57) ที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ซึ่งทำการปิดศูนย์พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์ โดยจังหวัดชุมพร ดำเนินการตามมาตรการแผนรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ รวม ๗ วัน ซึ่งเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งหมด 30 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 30 คน เป็นเพศชาย 20 คน เพศหญิง 10 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 คน  เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 1 คน 
 
          ซึ่งในครั้งนี้ได้ตั้งจุดตรวจรวม 24 จุด จุดพักรถ 28 จุด จุดให้คำแนะนำประจำหมู่บ้าน 73 จุด ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคกว่า 2,000 คน  ในพื้นที่ 8 อำเภอ และ ได้ดำเนินการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร. จำนวน 18,516 คัน แยกเป็น รถมอเตอร์ไซค์ 8,936 คัน รถปิคอัพ 4,847 คัน รถเก๋ง 2,945 คัน รถตู้ 878 คัน รถโดยสาร 414 คัน และรถบรรทุก 496 คัน ซึ่งได้ดำเนินคดีตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2557 จำนวน 1,629 ราย 
 
          และสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2556 พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.86 ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 150 และมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.43 โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มาจากเมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 29.79 รองลงมาได้แก่ ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 14.89 และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาได้แก่ รถปิคอัพคิดเป็นร้อยละ 25.00
 
             โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาและอุปสรรค พร้อมกับแนวทางการปฏิบัติ  หลังจากมีการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 เพื่อนำไปเก็บเป็นข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไป