ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
26 Mar 2014, 04:02 pm

ขอเชิญชวนร่วมกันสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ สำหรับไว้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ