ทีมพรานทะเ​ลเหมา 4 รางวัลแข่ง​ขันตกปลางา​นโลกทะเลชุ​มพร
24 Mar 2014, 02:27 pm
         ทีมนักตกปลา พรานทะเล โชว์ฝีมือกวาดไป 4 รางวัลในการแข่งขันตกปลา งานเปิดโลกทะเลชุมพร หลังได้ปลาอินทรีน้ำหนักกว่า 10.2 กก. ขึ้นมาโชว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในงานเป็นจำนวนมาก
         สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขัน "ตกปลา" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน "เปิดโลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 24 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร และยังแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลในจังหวัดชุมพร ซึ่งได้ปล่อยนักกีฬาออกเรือไป 18 ลำ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 57 และกลับมาเข้าฝั่งในช่วงเย็นของวันที่ 23 มี.ค. 57
         โดยการแข่งขันได้กำหนดให้แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 3 และผู้ติดตามไม่เกิน 2 คน ใช้อุปกรณ์และกติกาแบบสากล (IGFA) แบ่งเป็น ประเภทปลาเกม มี ปลาสกุลกระโทงเทง ปลาอีโต้มอญ ปลาสาก ปลาช่อนทะเล ปลาอินทรีย์ ปลาตะคองเหลือง/ปลาแชกำ ปลาโฉมงาม ปลาสละ และปลาโอ/ทูนา ประเภทปลานอกเกม มี ปลาเก๋า ปลากระพง ปลาครูดคราด ปลาหัวโพง และปลากะเบน ที่มีน้ำหนัก 1 กก. ขึ้นไป
          ส่วนผลการแข่งขัน รางวัลปลาอินทรี น้ำหนักสูงสุด ชนะเลิศ ทีมพรานทะเล ได้ 10.2 กก., รองชนะเลิศ ทีมมาบอำมฤต ได้ 6.7 กก. รางวัลปลาสาก น้ำหนักสูงสุด ชนะเลิศ ทีมเฒ่าวิสัย ได้ 1.2 กก., รองชนะเลิศ ทีมเฒ่าวิสัย ได้ 0.8 กก. รางวัลปลาโฉมงาม น้ำหนักสูงสุด ชนะเลิศ ทีมสานนท์ ได้ 5.2 กก., รองชนะเลิศ ทีมสานนท์ ได้ 5.2 กก. รางวัลปลาช่อนทะเล น้ำหนักสูงสุด ชนะเลิศ ทีมตูมตาม ได้ 0.7 กก., รองชนะเลิศ ทีมตูมตาม ได้ 0.7 กก. รางวัลปลาอีโต้มอญ ชนะเลิศ ทีมสานนท์ ได้ 3.3 กก., รองชนะเลิศ ทีมสานนท์ ได้ 2.5 กก. รางวัลปลากระเบน น้ำหนักสูงสุด ชนะเลิศ ทีมพรานทะเล ได้ 4.8 กก., รองชนะเลิศ ทีมพรานทะเล ได้ 4.5 กก. รางวัลปลาสกุลกะพง น้ำหนักสูงสุด ชนะเลิศ ทีมพรานทะเล ได้ 0.8 กก. รองชนะเลิศ ทีมพรานทะเล ได้ 0.5 กก. และรางวัลปลาสกุลเก๋า ชนะเลิศ ทีมบูม บูม 2 ได้ 5.1 กก. รองชนะเลิศ ทีมพรานทะเล ได้ 1.2 กก. ขณะที่รางวัลปลาเกมส์มากสุด ชนะเลิศ ทีมเฒ่าวิสัย 3 ปลาเกมส์ รองชนะเลิศทีมสานนท์ 2 ปลาเกมส์ รางวัลปลาเกมส์ คะแนนสูงสุด ชนะเลิศทีมสานนท์ และรางวัลน้ำหนักรวมมากสุด ชนะเลิศ ทีมพรานทะเล ได้ 24.4 กก. รองชนะเลิศ ทีมสานนท์ ได้ 17.6 กก.