ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ
24 Mar 2014, 02:19 pm

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กำหนดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือยนต์ ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ บัดนี้ได้ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร