ปอดเหล็กเคนยาประเดิมแชมป์วิ่งขึ้นเขามัทรีงานเปิดโลกทะเลชุมพร
24 Mar 2014, 01:59 pm
จังหวัดชุมพรจัดการแข่งขันวิ่งขึ้นเขามัทรี ในงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 24 โดยรุ่นประชนทั่วไปชาย อันดับ 1-3 นักวิ่งจากเคนยากวาดไปเรียบ ในระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากชายทะเลปากน้ำชุมพร - พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 5 และเข้าเส้นชัยบนยอดเขามัทรี
 
            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร จัดการแข่งขัน "วิ่งขึ้นเขามัทรี" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน "เปิดโลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 24 ณ ลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร ให้นักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน ได้ชมทัศนียกับเส้นทางวิ่งติดชายทะเลและเส้นชัยบนเขามัทรี ซึ่งสามารถมองเห็นชุมพรได้ทุกมุมทั้งวิวทะเล ภูเขา และตัวเมืองชุมพร โดย นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เป็นผู้ให้สัญญาณปล่อยตัว และได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เดินทางมามอบรางวัลให้นักกีฬา นอกจากนี้นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกคนยังได้เรียญรางวัลเป็นที่ระลึกอีกด้วย
           สำหรับเส้นทางการแข่งขัน เริ่มจากลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร - พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 5 ก่อนขึ้นไปเข้าเส้นชัย ณ ยอดเขามัทรี รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น ประเภทอายุตำกว่า 15 ปี ชาย/หญิง, รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง, รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง, รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง
           ผลการแข่งขัน รุ่นประชาชนทั่วไปชาย ผลปรากฏว่านักวิ่งจากเคนยา กวาดไปเรียบทั้ง 3 รางวัล อันดับ 1 ลูคัส มูเตติ นักวิ่งจากเคนย่า อันดับ 2 เดเนียล โคโก้ อันดับ 3 แจ็คสัน เคเนล ส่วนรุ่นประชาชนทั่วไป หญิง อันดับ 1 ขวัญตา รักขะพันธ์ อันดับ 2 พนิดา หมั่นถนอม อันดับ 3 ชวนพิศ มั่งมี รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย อันดับ 1 สมศักดิ์ มีลาภ, อันดับ 2 ชินกฤษ พยุหกฤษ, อันดับ 2 ณัฏฐพล ภาสกร รุ่นอายุ 50-59 ปี หญิง อันดับ 1 ชูแก้ว ชัยนิวัฒนา อันดับ 2 เสงี่ยม พวงสุวรรณ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย อันดับ 1 ฐิติพงศ์ พรมสุวรรณ, อันดับ 2 ณัฐศักดิ์ วรรณะ อันดับ 3 อดิพงศ์ นาคจีนวงศ์ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง อันดับ 1 สุรกาญจน์ วรรณะ, อันดับ 2 มิณฑวดี วรรณะ, อันดับ 3 พิชามญชุ์ สงเสมอ รุ่นอายุไม่เกิน 60 ปี อันดับ 1 ร.ต.เสน่ห์ สีห์จักร นักวิ่งจากประจวบฯ อันดับ 2 นายณัฐพงษ์ อุดมพรวัฒนะ รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย อันดับ 1 นาวี อักษรเขตร อันดับ 2 อุทัย ป้องศรี อันดับ 3 ชัยกมล สาครรัตน์ รุ่นอายุ 40-49 ปี หญิง อันดับ 1 ยุวดี เจริญสุขยิ่งนาน อันดับ 2 สีรมล พรงโยธา อันดับ 3 นฤมล สุนสารพัง