อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมโครงการพลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 20 มี.ค. นี้
20 Mar 2014, 02:30 am

นายบุญโชค ขนาบแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม" กับการบริการของอุทยานวิทยาสาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ หรือหน่วยงาน ที่อาศัยความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ อาทิ กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำด้านการดำเนินธุรกิจและแหล่งเงินทุน ด้านบรรจุภันฑ์ การพัฒนากระบวนการผลิต การตรวจวิเคาระห์ผลิตภัณฑ์ และรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกต อ.เมือง จ.ชุมพร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 077 511 601 ต่อ 25