กปปส.ชุมพร ประกาศพร้อมขึ้น กทม. เมื่อเป่านกหวีดระดมคน
20 Mar 2014, 02:29 am
กปปส.ชุมพร ประกาศพร้อมขึ้น กทม. เมื่อเป่านกหวีดระดมคน
 
กปปส.ชุมพร กว่า 2,000 คน ได้ตั้งเวทีพร้อมปราศรัยโจมตี รัฐบาลรักษาการ ที่ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่ง และได้ประกาศพร้อมเดินทางไปต่อสู้ที่กรุงเทพฯ เมื่อมีการเป่านกหวีดระดมคน 
 
           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่บริเวณหน้าลานเอนกประสงค์ศาล หลักเมือง จังหวัดชุมพร มีการรวมตัวของ กลุ่ม กปปส.ชุมพร กว่า 2,000 คน ได้ตั้งเวทีพร้อมปราศรัยโจมตี รัฐบาลรักษาการ ที่ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่ง และได้ประกาศพร้อมใจที่จะเดินทางไปต่อสู้ที่กรุงเทพฯ  เมื่อมีการเป่านกหวีดระดมคน จากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่ม กปปส. 
 
          ซึ่งการปราศรัยบนเวทีในครั้งนี้ มีแกนนำ กปปส. จากเวทีกรุงเทพฯ เดินทางมาร่วมในการปราศรัย ได้แก่ ด.ต.พงษ์สันต์ แสนแก้ว (จ่าพงษ์สารคาม), นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม, นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ (ต้น บลูสกาย), ขึ้นเวทีปราศรัยสมทบกับแกนนำ ในจังหวัดชุมพร อาทิ นายกฤษฎ์ แก้วรักษ์ ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายโสภณ  สงวนเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง และกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น
 
          สำหรับบรรยากาศการชุมนุม เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยบรรดาแกนนำผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นปราศรัยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่ม กปปส.ชุมพร ได้ประกาศพร้อมที่จะเดินทางขึ้นกรุงเทพฯ เมื่อมีการเป่านกหวีดระดมคน จากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกลุ่ม กปปส. เพื่อร่วมต่อสู้ขับไล่รัฐบาลรักษาการ และในการปราศรัยบนเวทีในครั้งนี้ ได้พูดถึงกรณีที่มีแกนนำที่เคยขึ้นเวที กกปส. ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชุมพร ว่าสมควรหรือไม่