ธนารักษ์พื้นที่ชุมพรขอเชิญผู้สนใจแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปีธนาคารออมสิน
18 Mar 2014, 03:07 am

นายสุรสิทธิ์ นัครา ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์ให้เป็นตัวแทนจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ดังนี้

          1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งธนาคารออมสิน และเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา

          2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว  (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา

          โดยผู้สนใจที่จะแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารออมสิน และ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานส่วนบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 077 571 691-2 ต่อ 307