ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมเวทีเสวนาและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ 21 มี.ค.นี้
17 Mar 2014, 08:05 am
นางชุติมา มณีโชติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กำหนดจัดเวทีเสวนาและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการตามพระราชดำริให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคมศกนี้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก และลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ในโครงการได้มีกิจกรรม เวทีเสวนาและชมศูนย์เรียนรู้พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร พร้อมกับศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสน์พระราชา อาทิ ฐานบ้านคนมีน้ำยา ฐานไบโอดีเซล ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ และฐานเต่าถ่านอีวาเตะ ก่อนเดินทางไปชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำ และร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดโลกทะเลชุมพร" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557