จ.ชุมพรพร้อมใจจัดกิจกรรม Beach Cleaning Day ต้อนรับงานโลกทะเลครั้งที่ 24
17 Mar 2014, 08:04 am
จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม Beach Cleaning Day ทำความสะอาดชายหาดทุกอำเภอมีพื้นที่ติดชายทะเล เพื่อต้อนรับงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21 - 25 มี.ค. นี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และพลังมวลชนที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
วันนี้ 14 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ  บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Beach Cleaning Day" ทำความสะอาดชายหาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาด ต้อนรับงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21 - 25 มี.ค. นี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ นักเรียน และพลังมวลชนที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21 - 25 มี.ค. ที่จะถึงนี้ จึงมีการจัดกิจกรรม Beach Cleaning Day ให้ทุกอำเภอมีพื้นที่ติดชายทะเลทุกแห่ง พร้อมใจกันทำความสะอาดชายหาด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดกิจกรรมงานโลกทะเลชุมพร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชน
ซึ่งหาดทุ่งวัวแล่น เป็นอีกหนึ่งหาดที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ไม่แพ้ชายฝั่งทะเลตะวันตก ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกแห่ง ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดชายหาด เพื่อให้หาดทุ่งวัวแล่นมีหาดทรายสะอาดสวยงาม และปราศจากแหล่งนำโรค ต่อไป