หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ
13 May 2013, 03:45 pm

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอร สาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ(ชาย) และบุคคลพลเรือนหญิง เข้ารับราชการเป้นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสา) จำนวนมาก