ประชุมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ชุมพรตั้งเป้าตายเป็นศูนย์
14 Mar 2014, 03:02 am
วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร โดยนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้า สนง.ปภ.จ.ชุมพร จัดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.จักรัช สาริกาพันธ์ รอง.ผบก.ตร.ภจว.ชุมพร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก
นายชัยธวัช ศิวบวร หน.สนง.ปภ.จ.ชุมพร กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ ได้กำหนดช่วงเวลาการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2557 รวม 7 วัน โดยกำหนดให้ใช้ชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557 "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ" ส่วนการตั้งเป้าการดำเนินการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ให้แต่ละจังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่เอง โดยจังหวัดชุมพรช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 23 คน และเสียชีวิต 2 คน
ด้าน พ.ต.อ.จักรัช สาริกาพันธ์ กล่าวว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดบนถนนสายรองและเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เมาสุราและคึกคะนองให้เจ้าหน้าที่กักตัวไว้ที่ด่านตรวจก่อน ส่วนถนนสายหลักจะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเล่นน้ำทั้งบนถนนและริมถนน โดยให้แต่ละพื้นที่กำหนดจุดเล่นน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย และการเดินทางของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดบริการและจุดตรวจร่วม เพื่อให้ผู้เดินทางได้หยุดพักรถและเช็คสภาพให้พร้อมก่อนเดินทางไกล
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติตรงกันในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดชุมพรต้องมีสถิติตายเป็น 0 โดยจะนำเรื่องไปเสนอในการประชุมระดับจังหวัดต่อไป