จ.ชุมพรเตรียมตั้งกองทุนกีฬาเป็นเลิศพร้อมทำวารสารกีฬา @ sports chumpon
14 Mar 2014, 03:01 am
ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร เห็นชอบจัดตั้งกองทุนกีฬาเป็นเลิศ จ.ชุมพร พร้อมเตรียมรายชื่อคณะกรรมการนำข้อมูลไปเสนอ กกท. เพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ เรียบร้อย นอกจากนี้ยังเตรียมทำวารสารกีฬา @ sports chumpon ให้คนชุมพรได้รับรู้ข่าวสารด้านกีฬาของจังหวัดอีกด้วย
 
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดและคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการ พัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายเลิศพรไชย ชัยฤทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร, นายสุกิจ ศรีแก้ว ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแนวทางพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร ทั้งระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และรับดับอาชีพ เพื่อสร้างชื่อเสียงและความยั่งยืนด้านกีฬาของจังหวัดชุมพร
โดยการประชุมใช้เวลา นานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อน นายสุกิจ ศรีแก้ว ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร ออกมาเปิดเผยว่า จากการประชุมของคณะกรรมการกีฬา จ.ชุมพร มีมติให้ จัดตั้งกองทุนกีฬาเป็นเลิศ จ.ชุมพร เพื่อจัดหาทุนทำ "ศูนย์ฝึกกีฬา" ระดับเยาวชนและดูแลสวัสดิการนักกีฬา จ.ชุมพร นอกจากนี้ยังเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการที่จะต้องไปนำเสนอข้อมูล ในการเสนอขอรับเป็น เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับชาติ ร่วมกับจังหวัดระนอง โดยเสนอขอรับ 3 ปี คือ ครั้งที่ 32  ปี 2559, ครั้งที่ 33 ปี 2560, ครั้งที่ 34 ปี 2561 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาเจ้าภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาให้เป็นเจ้าภาพปีใดปีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่เสนอขอเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่าง ชุมพร - ระนอง 
ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัด ทำวารสารกีฬา ชื่อ "@ sports chumpon" เพื่อเน้นให้คนชุมพร เข้าใจ เข้าถึงกีฬาของ จ.ชุมพร และบทบาทหน้าที่หน่วยงานกีฬา และผู้สนับสนุนกีฬาของ จ.ชุมพร และให้เป็นวารสารกีฬาให้อยู่คู่กับ จ.ชุมพร ตลอดไป ซึ่งจะจัดทำเป็น ฉบับรายสองเดือน คาดฉบับแรกจะออกมาให้ชาวชุมพรได้อ่านในเดือนเมษายนนี้