ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา”
11 Mar 2014, 07:16 am

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนเดินทางไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา กิจกรรมภายใต้ชื่อ “วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัด โดยกำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-28 ก.ย.2557 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0-3533-6554 ต่อ 22 หรือเว็บไซต์ www.ayutthaya.go.th