จ.ชุมพรจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
11 Mar 2014, 06:00 am
จังหวัดชุมพร จัดงานถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระ พุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาคุณ ที่เจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยว เคยให้การสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไป เมื่อครั้งจังหวัดชุมพรประสบวาตภัยจากพายุเกย์ ปี พ.ศ. 2532
 
 
วันนี้ 9 มีนาคม 2557 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณตึกผู้มีอุปการคุณ (สมเด็จพระพุฒาจารย์) โรงพยาบาลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพรร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร จัดงานถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระ เกศราชวรมหาวิหาร โดยมี พระวิจิตรธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พยาบาล ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร และชาวชุมพร เคยให้การสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ เมื่อครั้งจังหวัดชุมพรประสบวาตภัยจากพายุเกย์ ปี พ.ศ. 2532 ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไป อีกทั้งได้บริจาคเงินสร้างตึกผู้ป่วย ในโรงพยาบาลท่าแซะ จำนวน 4 ล้านบาท จังหวัดชุมพร และคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร จึงได้จัดงานถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาคุณ ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มีต่อชาวจังหวัดชุมพร
ทั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพด้วยภาวะไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรง พยาบาลสมิติเวช เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:41 นาฬิกา สิริอายุ 85 ปี 6 เดือน มีนามและสกุลเดิมว่า เกี่ยว โชคชัย เกิดเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2471 ณ บ้านเฉวง  อ.เกาะสมุย  สุราษฎร์ธานี เริ่มศึกษาระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน จนจบ ป.4 เมื่ออายุได้ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย และโยมมารดานำไปฝากไว้กับ หลวงพ่อพริ้ง พระครูอรุณกิจโกศล  วัดแจ้ง ใน อ.เกาะสมุย ก่อนที่ หลวงพ่อพริ้ง จะนำไปฝากไว้กับสมเด็จพระสังฆราช อยู่ ญาโณทยมหาเถร วัดสระเกศ และได้อุปสมบท ในปี 2492 มีนามฉายาว่า “อุปเสโณ ปี 2501 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่“พระเมธีสุทธิพงศ์” และเลื่อนขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งปี 2533 เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่“สมเด็จพระพุฒาจารย์” ตราบถึงวันมรณภาพ
เจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยว เป็น ผู้เผยแผ่หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานเผยแผ่ธรรมที่เป็นหนังสือ อาทิ ธรรมะสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนา, ดีเพราะมีดี, ทศพิธราชธรรม นอกจากนี้ ยังทุ่มเทกับงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เดินทางไปทั่วทุกมุมโลก จนนับเป็นผู้เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลก ผู้ที่ได้ทำให้มีพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน